Hükümetin mali disiplinden ne anladığı sualinin cevabı yine hükümetin imza attığı icraatta.Bütçe açığını azaltmak için kemer sıkmayı vaat ederken 1.000 …

Hükümetin mali disiplinden ne anladığı sualinin cevabı yine hükümetin imza attığı icraatta.Bütçe açığını azaltmak için kemer sıkmayı vaat ederken 1.000 odalı saray yaptırıyorlar. Sarayın sadece senelik elektrik masrafı 8 milyon Türk Lirası. Devlet televizyonu TRT’nin vatandaşa finanse ettirilmesi misali bahse konu tutar da elektrik faturalarına pay edilirse şaşırmayız. Reis-i cumhur hazretlerine mutantan saray kâfi gelmemiş olacak ki 150-200 odalı rezidans inşa edilecek. 1,4 milyar TL gibi afaki harcamaya rağmen rezidans için bütçeden yeni tahsisat yapılacak. Bunun adı düpedüz mali disiplinsizliktir.İstanbul Büyükşehir Belediye...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.zaman.com.tr/turhan-bozkurt/mali-disiplinsizlik_2257597.html
Zaman » Turhan Bozkurt "Malî disiplinsizlik" Köşe Yazısı

Zaman - Turhan Bozkurt Son Köşe Yazıları