Gelir eşitsizliği ve yoksulluk dünyada en çok tartışılan konuların ilk sıralarında yer almaya başladı.IMF bile gelir eşitsizliğini düzeltmenin önemi üzerinde …

Gelir eşitsizliği ve yoksulluk dünyada en çok tartışılan konuların ilk sıralarında yer almaya başladı.IMF bile gelir eşitsizliğini düzeltmenin önemi üzerinde durur oldu. TÜİK de yeni yoksulluk ölçütleri geliştirme çabası içinde. 2006’da yayınlamaya başladığı yoksullukla ilgili kapsamlı veriler içeren Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi (GYKA), yoksulluk üzerine epeyce araştırma yapılmasını sağladı. Bu anketin önemli bir parçasını panel verileri oluşturuyor. TÜİK, anket uyguladığı hane halklarının bir bölümünü dört yıl boyunca takip ediyor. Bu sayede aynı hane halkının eğitim, çalışan sayısı ve tabii gelir değişiml...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.zaman.com.tr/seyfettin-gursel/turkiyede-yoksulluk-dinamikleri_2274852.html
Zaman » Seyfettin Gürsel "Türkiye’de yoksulluk dinamikleri" Köşe Yazısı

Zaman - Seyfettin Gürsel Son Köşe Yazıları