Ziya Paşa’nın, Terkib-i Bend gibi hem içerik hem hacim bakımından azametli bir diğer şiiri de Terci-i Bend’dir. Şekvâya esbab her …

Ziya Paşa’nın, Terkib-i Bend gibi hem içerik hem hacim bakımından azametli bir diğer şiiri de Terci-i Bend’dir. Şekvâya esbab her devirde tekrarlana durdukça Terci-i Bend’e de yeniden dönülecektir sanırım. En azından ben epey zamandır her ikisine de sık sık bakıyorum. Hikmetli sözün bizi rahatlattığı muhakkak.Bizde felsefi huzursuzluğun ilk yüksek sesi olarak kabul gören Terci, bu hükmü doğrular mahiyette çokça veri sunar meraklılarına. Paşa, rasyonel aklın ve pozitivist bakış açısının terazisine pratik hayatın onca ağırlığını doldurduğunda mil kırılmakta, alıcı ve satıcı arasında denge kurulamamaktadır. Oys...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.zaman.com.tr/nazan-bekiroglu/terci-i-bend-ve-vicdan-mesafesi_2257941.html
Zaman » Nazan Bekiroğlu "Terci-i bend ve vicdan mesafesi" Köşe Yazısı

Zaman - Nazan Bekiroğlu Son Köşe Yazıları