Prof. Dr. Sadettin Ökten “Yahya Kemal’in Rüzgarıyla Düşünceler ve Duyuşlar” ile “Yahya Kemal’in İstanbul’u ve Devamı” adlı kitapları yazdı.Birinci cildin …

Prof. Dr. Sadettin Ökten “Yahya Kemal’in Rüzgarıyla Düşünceler ve Duyuşlar” ile “Yahya Kemal’in İstanbul’u ve Devamı” adlı kitapları yazdı.Birinci cildin giriş kısmına göz atınca bugünkü kabulümüze çok aykırı bir fikrin serdedildiğini müşahede etmekteyiz. Fikir adamlarımızda, televizyon, radyo, gazetelerde cemiyetin önünde ferdin en önemli planda olduğunu duyarız. Ama Sadettin Ökten’in ilk cümlesine bakınca şu tespiti ortaya koyduğunu görürüz: “Bizim kadim ve özgün medeniyet telakkimize göre cemiyet daima ferdin önündedir. Toplumun herhangi bir üyesi olan fert ile seçkin ve tek üyesi o...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.zaman.com.tr/mehmet-niyazi/yahya-kemale-dair-2_2258156.html
Zaman » Mehmed Niyazi "Yahya Kemal’e dair (2)" Köşe Yazısı

Zaman - Mehmed Niyazi Son Köşe Yazıları