“Bundan birkaç sene evvel, hatırı sayılır bir din adamıyla Said Nursî Hazretleri hakkında münakaşa ediyorduk.Muhatabımın dinî bilgisi ve bu husustaki …

“Bundan birkaç sene evvel, hatırı sayılır bir din adamıyla Said Nursî Hazretleri hakkında münakaşa ediyorduk.Muhatabımın dinî bilgisi ve bu husustaki salahiyeti münakaşa götürmez bir hakikatti. Fakat bütün bunlara rağmen İslam’ın hareket, hamle, heyecan tarafına yanaşmıyordu. O bakımdan Said Nursî’nin mücadeleci hayatı onu fazla alâkadar etmiyor, hatta bu yaştan sonra onun bu işlerle uğraşmasını doğru bulmuyordu. Bilâkis ben hareket haline gelmeyen, gelemeyen hiçbir imana taraftar değildim. Çok bilmek bir şey ifade etmezdi. İş, bildiğini yapabilmekti. Said Nursî’nin mücadelelerle dolu hay...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.zaman.com.tr/mahmut-nedim-hazar/huzurda_2258328.html
Zaman » M.nedim Hazar "Huzurda" Köşe Yazısı

Zaman - M.nedim Hazar Son Köşe Yazıları