Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ‘Yaban’ romanının bir Post Kolonyal metin olarak okunmasının mümkün olduğunu, geçen haftaki yazımda öne sürmüştüm. ‘Yaban’ın ulus …

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ‘Yaban’ romanının bir Post Kolonyal metin olarak okunmasının mümkün olduğunu, geçen haftaki yazımda öne sürmüştüm. ‘Yaban’ın ulus devlet ya da uluslaşma süreci içerisinde milliyetçi bir anlatı olarak da irdelenebilir olması, post kolonyal okumayı tahkim eden bir yaklaşımı işaret eder.Önce ulus-devlet sürecini ele alalım. Benedict Anderson, ‘Hayalî Cemaatler’de, ‘ulus’u, ‘Feodalizmin ölümü ve Kapitalizmin [Burjuvazinin, H.Y] yükselişe geçmesiyle ortaya çıkan bir ‘hayalî cemaat’ olarak tanımlar. Anderson’a göre, Feodalizm ‘ulu...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.zaman.com.tr/hilmi-yavuz/post-kolonyalizm-ve-milliyetcilik_2261719.html
Zaman » Hilmi Yavuz "Post kolonyalizm ve milliyetçilik" Köşe Yazısı

Zaman - Hilmi Yavuz Son Köşe Yazıları