Sayın Cumhurbaşkanı, yeni devlethânelerine niçin ‘Ak Saray’ adını tensip buyurdular?Önce herkesçe malûm olan gerekçeyi tekrarlayayım: ‘Ak Saray’, ABD başkanlarının resmî …

Sayın Cumhurbaşkanı, yeni devlethânelerine niçin ‘Ak Saray’ adını tensip buyurdular?Önce herkesçe malûm olan gerekçeyi tekrarlayayım: ‘Ak Saray’, ABD başkanlarının resmî konutunun adına, ‘Beyaz Saray’a özenilerek ya da onu anıştırması istenerek seçilmiş olabilir. Ancak bu binanın orijinal adı olan ‘The White House’ı, sadık bir tercüme ile ‘Beyaz Ev’ diye çevirmek gerekirken, biz Türkler, herhalde koskoca ABD başkanının resmî konutuna ‘ev’ denilmesini, başkanın şânına uygun bulmadığımızdan, ‘House’a ‘Saray’ demeyi tercih etmi...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.zaman.com.tr/hilmi-yavuz/ak-sarayin-aki_2257934.html
Zaman » Hilmi Yavuz "‘AK Saray’ın ‘Ak’ı" Köşe Yazısı

Zaman - Hilmi Yavuz Son Köşe Yazıları