Çoğu zaman bir dinin özelliklerini ihtiva eden ideolojiler; politik-sosyal sistemler; belli düşünme, inanma ve yaşama biçimleriyle ilgili düzenlemeler, “din-dışı” olma …

Çoğu zaman bir dinin özelliklerini ihtiva eden ideolojiler; politik-sosyal sistemler; belli düşünme, inanma ve yaşama biçimleriyle ilgili düzenlemeler, “din-dışı” olma iddialarına rağmen, hakikat-i halde birer dindirler, din hükmündedirler.Yani aslında belli bir öğretiye göre düşünceyi ve hayat tarzını formüle eden, “din”i -mesela semavi menşe’li kitaplı bir dini- reddederken aslında “başka bir din”e -kendi görüş ve düşüncesinden neş’et eden bir dine- müracaat etmektedir. Vahy eseri olmayan dinler Allah katında makbul değildirler. Dünya ve ahiret hayatına ilişkin sahici bir anlam haritası sunamad...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.zaman.com.tr/ali-bulac/bilinc-kaybi_2261949.html
Zaman » Ali Bulaç "Bilinç kaybı" Köşe Yazısı

Zaman - Ali Bulaç Son Köşe Yazıları