Alevi sorununa çözüm ararken yanlış teşhis konulduğundan tedavi de iyi sonuç vermiyor. Ana hatlarıyla konuya devlet perspektifinden bakan hükümet ve …

Alevi sorununa çözüm ararken yanlış teşhis konulduğundan tedavi de iyi sonuç vermiyor. Ana hatlarıyla konuya devlet perspektifinden bakan hükümet ve siyasetçiler şu öncüllerden hareket ediyorlar. “Aramızda ayrılık gayrılık yok; aynı inanç ikliminin sahibiyiz; yolumuz, menzilimiz bir.”Söz konusu öncülleri süren realite ışığında kritik etmek gerekirse, her üçünün de kabul görmediğini söyleyebiliriz. Çünkü Alevilerin sorunu, farklılıklarının vurgulanması ve kabul edilmesidir. Diyorlar ki: “Müslüman’ız, Allah’a, Hz. Muhammed’e (sas) ve Kur’an’a inanıyoruz ama biz Sünnilerden farklıyız.”...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.zaman.com.tr/ali-bulac/aleviligi-anlamak_2257746.html
Zaman » Ali Bulaç "Aleviliği anlamak" Köşe Yazısı

Zaman - Ali Bulaç Son Köşe Yazıları