Alevilik diye bir vakıa var. Nüfusları ister 1 milyon ister 15 isterse 30 milyon olsun, bu çok da önemli değil.Artık …

Alevilik diye bir vakıa var. Nüfusları ister 1 milyon ister 15 isterse 30 milyon olsun, bu çok da önemli değil.Artık Alevilere devlet üzerinden bir model, bir yaşama biçimi, bir inanç empoze etmenin zamanı geçti. Devlet kendi adına hareket eden bir aygıttır, statüleri biçtiği zaman kendi iktidar dürtüleriyle hareket eder. Devlet bürokratları “Biz Alevilere şöyle bir statü biçtik, hadi siz de kabul edin” demekten vazgeçmeli. Aleviler kendi taleplerini dile getirecekler, müzakereci siyaset yoluyla bu talepler hukukî mahiyet kazanacak.Sünniler de Alevilere bir statü biçemez. Biz Alevileri tanımlayamayız, onları kendi tanımları ve beyanl...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.zaman.com.tr/ali-bulac/alevilerin-islami-haklari_2258801.html
Zaman » Ali Bulaç "Alevilerin İslamî hakları" Köşe Yazısı

Zaman - Ali Bulaç Son Köşe Yazıları