İsrail askerlerinin çirkin saldırısına maruz kalan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesiydi. Hz. Muhammed’in (sas) Miraç yolculuğu buradan başlamıştı.Bugün Müslümanların kıblesi …

İsrail askerlerinin çirkin saldırısına maruz kalan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesiydi. Hz. Muhammed’in (sas) Miraç yolculuğu buradan başlamıştı.Bugün Müslümanların kıblesi Kâbe olsa da Kudüs, Yahudiler ve Hıristiyanlar için ne kadar kutsal ve önemli ise Müslümanlar için de o derece mühim. Tarihte olduğu gibi bugün de Kudüs, Müslümanların yeryüzündeki halini gösteren en önemli boy aynası. Dünyada Müslümanların adalette, ilimde, ahlakta, ekonomide, siyasi ve askeri alanda parmakla gösterildiği dönemlerde Kudüs barış şehriydi. Sadece Müslümanlar değil, bütün semavi din mensupları bu şehre hâkim olan adalet a...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.zaman.com.tr/abdulhamit-bilici/kudus-aynasinda-gorulen_2257775.html
Zaman » Abdülhamit Bilici "Kudüs aynasında görülen" Köşe Yazısı

Zaman - Abdülhamit Bilici Son Köşe Yazıları