Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen Osmanlı Devleti, İngiltere-Fransa-İtalya gibi devletlerle 31 Ekim 1918’de Mondros’ta ateşkes antlaşması imzaladı. Peşinden de Devletin başkenti …

Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen Osmanlı Devleti, İngiltere-Fransa-İtalya gibi devletlerle 31 Ekim 1918’de Mondros’ta ateşkes antlaşması imzaladı. Peşinden de Devletin başkenti İstanbul İngiliz-Fransız kuvvetleri tarafından işgal edildi.

Fırsatı ganimet bilen Rumlar, Doğu Karadeniz’de bir Pontus Devleti kurmak için ayaklandılar. Buna, bölgedeki Türkler çeteler oluşturarak cevap verdiler. İngilizler, “Rumlar katlediliyor, bunu önlemezseniz oraları işgal ederiz!” diye sert karşılıkta bulundular.

Padişah Vahdettin, kendi topraklarını koruyan bölge Türklerini baskı altına alması için etkili ve otoriter bir subay olan Mustafa


Kaynak: http://www.yurtgazetesi.com.tr/mustafa-kemalin-telgrafi-makale,16558.html
Yurt » Rıza Zelyut "Mustafa Kemal’in telgrafı" Köşe Yazısı

Yurt - Rıza Zelyut Son Köşe Yazıları