Kadını hor görüp aşağılayan görüşlerin kökleri, tarihin derinliklerine kadar uzanır. Birçok din yorumcuları, tıpkı bugün olduğu gibi kadını, ‘acıların kaynağı’, ‘günahın sembolü’, …

Kadını hor görüp aşağılayan görüşlerin kökleri, tarihin derinliklerine kadar uzanır. Birçok din yorumcuları, tıpkı bugün olduğu gibi kadını, ‘acıların kaynağı’, ‘günahın sembolü’, ‘şeytanın aracı’ gibi göstermeye çalışmışlardı.

Ülkemizde de durum farksız değildi. Osmanlı döneminde kadın, ikinci sınıf insan durumundaydı. Kadını bu durumdan kurtarmanın yolu ise; devlet yapısını, eğitimi, hukuku, kadının statüsünü lâikleştirmek, kimsenin dinî inancına ve vicdan hürriyetine karışmadan din ile devleti, din ile hukuku ayırmak; aklın ve çağın gerektirdiği yola girmekten geçiyordu.

Cumhuriyetin da...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.yurtgazetesi.com.tr/kadin-neden-okumali-makale,16116.html
Yurt » Oya Adıyaman "Kadın neden okumalı…" Köşe Yazısı

Yurt - Oya Adıyaman Son Köşe Yazıları