Müslümanların mukaddes beldelerini, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’yi barındıran Hicâz bölgesinin konumu İslâm Dünyasının konumunu belirlemede başat bir rol oynamıştır. …

Müslümanların mukaddes beldelerini, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’yi barındıran Hicâz bölgesinin konumu İslâm Dünyasının konumunu belirlemede başat bir rol oynamıştır. Emevilerin bu coğrafyada egemenlik teşkil etmelerinden bu yana sorunlar hiç eksik olmamıştır. Medine-i Münevvere’de Harre Vak’ası , Abdullah bin Zübeyr’in Mekke emâreti, Haccac-ı Zâlimin şehri muhasara edip, Ka’be-yi Muazzama’yı mancınıklarla yıkması ve sonrasındaki gelişmeler tarihimizin dilhun eden hadiseleridir.

Abbasiler dönemindeki kargaşalıklar, Kırmıtîlerin Mescid-i Harâma saldırarak hacıları katletmesi ve Hacer-i E...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/mufityuksel/haremeyn-notlari-1-mekke-i-mukerreme-2010220
Yeni Şafak » Müfit Yüksel "Haremeyn notları-1 Mekke-i mükerreme" Köşe Yazısı

Yeni Şafak - Müfit Yüksel Son Köşe Yazıları