Türkiye’de işsizlik uzun süreden bu yana tartışılagelen meselelerden birisidir. Konunun pek çok farklı boyutu ve Türkiye’deki işsizliğin çeşitli nedenleri var. …

Türkiye’de işsizlik uzun süreden bu yana tartışılagelen meselelerden birisidir. Konunun pek çok farklı boyutu ve Türkiye’deki işsizliğin çeşitli nedenleri var. Elbette buradaki sınırlı alanda konuyu tüm detaylarıyla ele almak mümkün değil. Bu bakımdan bugün son veriler ışığında konunun birkaç boyutuna değinerek Türkiye’nin neden istihdamı artıran bir büyüme patikasında olması gerektiğine değineceğim.

İŞSİZLİKTE KASIM AYI VERİSİ