‘Bismillahirrahmanirrahim Tebâreke ellezî bi yedihi’l-mülk ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Cümleye ma’lûm olduğu üzere Devlet-i Aliyyemiz’in bidâyet-i zuhûrundan beri …

‘Bismillahirrahmanirrahim

Tebâreke ellezî bi yedihi’l-mülk ve hüve alâ külli şey’in kadîr.
Cümleye ma’lûm olduğu üzere Devlet-i Aliyyemiz’in bidâyet-i zuhûrundan beri ahkâm-ı celîle-i Kur’âniyye ve kavânîn-i şer’iyyeye kemâliyle riâyet olunduğundan saltanat-ı seniyyemizin kuvvet ve miknet ve bi’lcümle tebe’asının refâh u ma’mûriyyeti rütbe-i gâyete vâsıl olmuş iken…’
Bu cümlelerle başlıyordu 3 Kasım 1839 günü ilan edilen Gülhane Hatt-ı Hûmayûn’u; yani tarih derslerinde bize ‘batılılaşma ve demokratikleşmenin ilk adımı’, ‘padiş...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/ismailkilicarslan/yeni-bir-tanzimat-fermani-2010226
Yeni Şafak » İsmail Kılıçarslan "Yeni bir Tanzimat Fermanı" Köşe Yazısı

Yeni Şafak - İsmail Kılıçarslan Son Köşe Yazıları