İslam tarihinde genel olarak Hz. Muhammed’in doğumundan ölümüne kadar geçen zaman, O’ndan sonraki hilafet dönemi, daha sonraki saltanat devletleri ve …

İslam tarihinde genel olarak Hz. Muhammed’in doğumundan ölümüne kadar geçen zaman, O’ndan sonraki hilafet dönemi, daha sonraki saltanat devletleri ve modern zamanlarda ortaya çıkan yeni akım ve durumlar ele alınır. Hilafet dönemine bakacak olursak; Halifelik Cenab–ı Allah’ın nasb ile seçtiği, Hz. Muhammed (s.a.a.)’den sonra insanların din ve dünya işlerini düzenleyip yöneten İslam devlet  başkanıdır. Halifeler Allah tarafından seçilmiş olan özel kullardır. Peygamber  Efendimiz, Hz. Ali’ye hitaben, “Sen benim ümmetimin imamı, benden sonra onların üzerindeki halifemsin. Senin ve benden sonra evlatlarından gelecek imamların misali, Nuh’...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.yenimesaj.com.tr/hilafet-ve-saltanat-makale,12020673.html
Yeni Mesaj » Muhammed İbrahim BAKİ "Hilafet ve saltanat" Köşe Yazısı

Yeni Mesaj - Muhammed İbrahim BAKİ Son Köşe Yazıları