Sağcı kafa, normalleştirmeyi ve kutsamayı sever… Evvelce eleştirdiği ne varsa, şimdi kendisi veya tâbi olduğu yaparsa, tam aksini büyük bir …

Sağcı kafa, normalleştirmeyi ve kutsamayı sever… Evvelce eleştirdiği ne varsa, şimdi kendisi veya tâbi olduğu yaparsa, tam aksini büyük bir afiyetle savunabilir, hiç utanmaz…

Başı dara düştüğünde demokrasiyi savunur ama güç eline geçtiğinde demokrasi işleri yavaşlatan, ülkenin ileri fırlamasını engelleyen bir tıkaçtır… Dolayısıyla başkasına ait tek adam rejimleri çok kötüdür, tek adam bizdense fevkalâde iyidir, mukaddestir, mübarektir!..

Başkası soyarsa mutlaka kendine soyar… Oysa sağcının hırsızı, inandığı değerlere hizmet etmektedir, faydalı işler için kendisini adeta kurban verir!.. Yani solcu hırsızlar kr


Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/yine-o-sagci-52900yy.htm
Yeni Çağ » Servet Avcı "Yine o sağcı!" Köşe Yazısı

Yeni Çağ - Servet Avcı Son Köşe Yazıları