Soğuk savaşın Marksist/Leninist örgütü olarak PKK, “Türkiye’de yaşayan ezilmiş halkların kaderini değiştirmeyi” hedef almış antiemperyalist (!) bir yapı olarak kendini …

Soğuk savaşın Marksist/Leninist örgütü olarak PKK, “Türkiye’de yaşayan ezilmiş halkların kaderini değiştirmeyi” hedef almış antiemperyalist (!) bir yapı olarak kendini tanımlıyordu. Sözde proleterin, emekçinin, ezilenin, işçinin partisi bir anda Suriye’de ABD’nin teçhiz ve donatımı altında emperyalizm adına vekâlet savaşı yapan aparat haline gelmiştir. Anti emperyalist bir paradigmadan emperyalizmin hizmetkârı bir aşamaya geldi. Soğuk savaş sonrasında bu zihniyet bir anda “anti Türk” kimliğine bürünerek katliamlara başladı.

Türkiye’de iktidar ve varsa “devlet aklı” sonunda bu te...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/yeni-cozum-sureci-55961yy.htm
Yeni Çağ » Özcan Yeniçeri " “Yeni Çözüm Süreci”" Köşe Yazısı

Yeni Çağ - Özcan Yeniçeri Son Köşe Yazıları