Kurtuluş Savaşı’nın en korkunç yılları yaşanmaktadır. Türk ordularının kumanda merkezi Ankara önlerindeki Sarıköy’e kadar geri alınmıştır.   Hâlâ ordunun Başkumandanı yoktur. …

Kurtuluş Savaşı’nın en korkunç yılları yaşanmaktadır. Türk ordularının kumanda merkezi Ankara önlerindeki Sarıköy’e kadar geri alınmıştır.   Hâlâ ordunun Başkumandanı yoktur. Meclis kendi uhdesindeki yetkileri bir tek kişiye yani Mustafa Kemal Paşa’ya vermek istememektedir. Gizli celseler birbirini kovalamaktadır. Düşman ordusu Ankara üzerine kesin saldırıya geçmek için hazırlanıyor.  Uzayıp giden celseler sonunda Başkumandanlık Meclis’in bütün yetkilerinin de içinde olduğu halde Mustafa Kemal Paşa’ya verilmiştir. O son celseye Eskişehir milletvekili Emin Sazak’ın sözleri damgasını vurmuştur. Kürsü...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.yenicaggazetesi.com.tr/ataturk-baskanligi-siddetle-ve-nefretle-reddetmistir-40309yy.htm
Yeni Çağ » Muhiddin Nalbantoğlu "Atatürk Başkanlığı şiddetle ve nefretle reddetmiştir" Köşe Yazısı

Yeni Çağ - Muhiddin Nalbantoğlu Son Köşe Yazıları