Türkler 8. yüzyılda Müslüman olmaya başladılar. Bu din değiştirme, Emevilerin Horasan Valisi cani Kuteybe’nin saldığı korku ve dehşet ikliminin etkisiyle …

Türkler 8. yüzyılda Müslüman olmaya başladılar. Bu din değiştirme, Emevilerin Horasan Valisi cani Kuteybe’nin saldığı korku ve dehşet ikliminin etkisiyle elbette gerçekleşmedi. Kuteybe domuzu kelle keserek -günümüzün IŞİD’i gibi- yıllarca Türk kanı döktü. Yine de Türkler Araplara hiç boyun eğmedi. Zor kullanmak, aksine çoğu zaman geri tepti. Söz gelimi, Arap tarihçi Ebu Cafer Muhammet bin Cerir’in bilinen adıyla Taberi Tarihi’nde aktardığına göre, Müslüman Arap orduları Orta Asya’da bir Türk kentini ele geçirdiklerinde, halk Müslüman oluyor; ama Arap orduları çekilince Türkler yine eski dinlerine -Gök Tengri i...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.yenicaggazetesi.com.tr/turklerin-musluman-olusu-41603yy.htm
Yeni Çağ » Mevlüt Uluğtekin Yılmaz "Türklerin Müslüman oluşu…" Köşe Yazısı

Yeni Çağ - Mevlüt Uluğtekin Yılmaz Son Köşe Yazıları