Sen, azâmet çağının şâirisin Ey Fuzûlî! Türk Asrı”nın bulunmaz lezzetli meyvesisin! Arapça’nın egemen olduğu bir mekânda Türkçe’nin sesisin! En ilginci, …

Sen, azâmet çağının şâirisin Ey Fuzûlî!

Türk Asrı”nın bulunmaz lezzetli meyvesisin! Arapça’nın egemen olduğu bir mekânda Türkçe’nin sesisin! En ilginci, Türk gücünün doruğa ulaştığı o çağda, sen bir başka doruksun! O çağa bakıyorum; meslektaşların hep seni anmışlar gururla… Kanunî devrinde seninle aynı çağda yaşayan Bâki sana nazire yazmış. Yahya Bey, Hayâli Bey de öyle… Bağdatlı Rûhî, Celâl Çelebi, Caferi, Şâhi hep seni anmışlar şiirlerinde… 17. ve 18. yüzyıllara ulaşmış gücün: Nâilî, Nedim, Şeyh Galip etkinde kalmış; şiirlerinde sana yer ayırmış; nazireler yazıp hayranl...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.yenicaggazetesi.com.tr/fuzuli-ile-kerkuk-sohbeti-42663yy.htm
Yeni Çağ » Mevlüt Uluğtekin Yılmaz "Fuzûlî ile Kerkük sohbeti…" Köşe Yazısı

Yeni Çağ - Mevlüt Uluğtekin Yılmaz Son Köşe Yazıları