Türk kültüründe bazı sayıların işlevi İslamiyet öncesi sosyal hayatımıza dayanmakta, kimi sayılar destan ve masallarımızda önemli ölçüde yer almaktadır. …

                Türk kültüründe bazı sayıların işlevi İslamiyet öncesi sosyal hayatımıza dayanmakta, kimi sayılar destan ve masallarımızda önemli ölçüde yer almaktadır.

                İslam dininde bazı sayılar kutsal bir özellik taşır. Bir, üç, dört, beş, yedi, on iki, kırk vb. sayıların dini bakımdan çeşitli anlamları bulunmaktadır.               

Geleneksel kültürümüzde sayılar üzerine kurulan inançların kaynakları hem İslam dinine hem de Orta Asya yaşayışına ve şamanizme dayanmaktadır.

Alevi-Bektaşi inancında sayılardan yararlanma âşıkların şiirlerinde sık...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/turk-kulturunde-sayilarin-gizemi-ve-sidk-babada-sayilar-566742h.htm
Yeni Çağ » Mehmet YARDIMCI "Türk kültüründe sayıların gizemi ve Sıdkî Baba’da sayılar" Köşe Yazısı

Yeni Çağ - Mehmet YARDIMCI Son Köşe Yazıları