Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) her yıl İnsani Gelişme Endeksi hazırlamaktadır. Bu endekste kullanılan üç değişken; uzun, sağlıklı ve yaratıcı …

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) her yıl İnsani Gelişme Endeksi hazırlamaktadır. Bu endekste kullanılan üç değişken; uzun, sağlıklı ve yaratıcı bir hayat yaşamak; bilgi ve eğitim alabilme imkanına sahip olmak ve insana yaraşır bir hayat için gerekli kaynaklara ulaşabilmektir.

En son yayınlanan 2020 raporunda yer alan 2019 verilerine göre; Türkiye 189 ülke içinde 54. sırada, yüksek insani gelişme gösteren ülkeler arasında yer aldı. Türkiye bu endekste birkaçı hariç, Avrupa ülkelerinden sonra geliyor. Arjantin(46) ve Kazakistan(51), Türkiye’den önce geliyor.

Öte yandan, Türkiye aynı endekste değerlendirilen to...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/bayram-gelmis-neyime-464043h.htm
Yeni Çağ » Esfender Korkmaz "Bayram gelmiş neyime" Köşe Yazısı

Yeni Çağ - Esfender Korkmaz Son Köşe Yazıları