İkinci Dünya savaşından sonra gelişmekte olan ülkeler için kalkınma ekonomisi alanında çok çalışma yapıldı. 1980 sonrası küreselleşme ile birlikte bu …

İkinci Dünya savaşından sonra gelişmekte olan ülkeler için kalkınma ekonomisi alanında çok çalışma yapıldı. 1980 sonrası küreselleşme ile birlikte bu çalışmalar  para politikaları ve büyüme alanına yöneldi. Ancak global ekonomi anlayışı, cari fazla eren bazı ülkelerin zenginleşmesine ve cari açık veren bazı ülkelerinde daha fakir kalmasına neden oldu.

ABD için cari açık söz konusu değildir, çünkü dolar dünya parasıdır. Aynı paralelde kürselleşme döneminde aynı ülke içinde de spekülasyon arttığı için, zengin bir sınıf  türemiş ve  yoksullar sayısı da arttı. Son yıllarda aşırı yoksullaşan ülkeler, siy...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/cari-acik-veren-ulkeler-fakirlesti-57999yy.htm
Yeni Çağ » Esfender Korkmaz "Cari açık veren ülkeler fakirleşti" Köşe Yazısı

Yeni Çağ - Esfender Korkmaz Son Köşe Yazıları