2020 bitti, 2021 yılının ilk çeyreğindeyiz. Türkiye diğer gelişmekte olan ekonomilerden iyice ayrıştı. Bu ayrışma bir pandemi sorunu değil. Çünkü …

2020 bitti, 2021 yılının ilk çeyreğindeyiz. Türkiye diğer gelişmekte olan ekonomilerden iyice ayrıştı. Bu ayrışma bir pandemi sorunu değil. Çünkü pandemiden önce 2019 yılında da gelişmekte olan ülkelerde ortalama büyüme oranı yüzde 4 oldu. Türkiye’de ise yüzde  0,9 oldu.
Uluslararası iş gören iki sigorta şirketi, 2020 Küresel İflas Raporu’nu açıkladı. Bu rapora göre iflas sayıları olarak, gelişmekte olan ülkeler içinde en fazla iflasların olduğu ülke Türkiye oldu. Söz gelimi Çin’in GSYH’sı bizim 20 katımızdır. (2020 Çin 14,4 trilyon;  Türkiye 717 milyar dolar) Ancak 2020’de Çin’de iflas ede...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/neden-politikasizlik-58734yy.htm
Yeni Çağ » Esfender Korkmaz "Neden politikasızlık?" Köşe Yazısı

Yeni Çağ - Esfender Korkmaz Son Köşe Yazıları