Bir ülkede gelir artışını fert başına GSYH gösterir. Söz gelimi Türkiye de 2019 yılında GSYH da büyüme pozitif, yüzde 0.9 …

Bir ülkede gelir artışını fert başına GSYH gösterir. Söz gelimi Türkiye de 2019 yılında GSYH da büyüme pozitif, yüzde 0.9 oldu. 2029 yılı nüfus artış hızı ise yüzde 1.39 oldu. Bu şartlarda Türkiye de 2019 yılında fert başına GSYH büyüme oranı,  bir önceki yıla göre küçülerek negatif, eksi 0,48 oldu.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, tasarruf yaratmak-yatırım yapmak, dış borçları ödemek,  kalkınmada  sosyal gelişmeyi sağlamak, beşeri yatırımları artırmak için önce gelir artışı yaratmak gerekiyor. Ülkelere göre değişmekle beraber genel olarak gelişmekte olan ülkelerde fert başına GSYH’nın en az yüz...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/nufus-planlamasi-ve-yoksulluk-56158yy.htm
Yeni Çağ » Esfender Korkmaz "Nüfus planlaması ve yoksulluk" Köşe Yazısı

Yeni Çağ - Esfender Korkmaz Son Köşe Yazıları