Hacı Bektaş Veli’nin yazdığı söylenilen (onun olmadığı yönünde de iddialar var) “Makalat” adlı kitapta Adem’in yaratıldığı 60 çeşit toprak ayrıntılanarak …

Hacı Bektaş Veli’nin yazdığı söylenilen (onun olmadığı yönünde de iddialar var) “Makalat” adlı kitapta Adem’in yaratıldığı 60 çeşit toprak ayrıntılanarak sayılıyor :

“Adem’in vücudunu Medine toprağından yarattı. Başını Beytü’l Makdis (Kudüs) toprağından, yüzünü Kabe toprağından, kulağını Tûr-ı Sina (Hz. Musa’nın Allah’ın tecellisi ile karşılaştığı ve konuştuğu, Sina yarımadasında bulunan dağ) toprağından, ağzını Medine‘nin doğu toprağından, burnunu Dımaşık (Şam) toprağından, dudaklarını Ber...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/makalat-ve-tarih-i-taberiye-gore-ademin-yaratilisi-ve-cograf-52425yy.htm
Yeni Çağ » Cazim Gürbüz "Makalat ve Tarih-i Taberi’ye göre Adem’in yaratılışı ve coğrafya cehale" Köşe Yazısı

Yeni Çağ - Cazim Gürbüz Son Köşe Yazıları