Suriyeli yazarlardan Şeyh Mustafa as-Sibai’nin din ve milliyetçilik ilişkilerine değinen bazı görüşleri vardır ki Arap çevrelerince paylaşılır. Al-Manar adı gazetede …

Suriyeli yazarlardan Şeyh Mustafa as-Sibai’nin din ve milliyetçilik ilişkilerine değinen bazı görüşleri vardır ki Arap çevrelerince paylaşılır. Al-Manar adı gazetede yayımlanan bu görüşlere göre, İslam’a sonradan katılan Türkler için İslam Dini, milliyetçilik ögesi olamaz.   Sibai şöyle der: ‘Nazi Almanyası için Hıristiyanlık, Alman milliyetçiliğine yabancı kalmıştır. Turan asıllı Türkler için de İslam, onların milliyetçilik gelişmeleri bakımından böylesine uyumsuz olmuştur. Fakat Arap milliyetçiliği bakımından İslam’ın yabancı görünen hiçbir yönü yoktur. Arap milliyetçiliği, Arapların İslam’...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.yenicaggazetesi.com.tr/turkler-icin-islam-dini-milliyetcilik-ogesi-olabilir-mi-43642yy.htm
Yeni Çağ » Cazim Gürbüz "Türkler için İslam dini milliyetçilik ögesi olabilir mi?…" Köşe Yazısı

Yeni Çağ - Cazim Gürbüz Son Köşe Yazıları