“Bu toprakların saklı tohumudur aşk”                                           Murat Tuncel —— Aşkı tanımlayın deseler, ne dersiniz? Ya da girin internete bakın aşk …

“Bu toprakların saklı tohumudur aşk”

                                          Murat Tuncel

——

Aşkı tanımlayın deseler, ne dersiniz? Ya da girin internete bakın aşk tanımlarına, bilimseline, bilimsel olmayanına, şaircesine, düşünürcesine, feylesofçasına…

Bizce bunların hiçbirisi aşkı gereğince ve yeterince, aşkın ululuğuna layık biçimde tanımlayamamaktadırlar.

En doğrusu örneklemek, örnekten tanıma gitmek ve işte aşk budur demek. Burada hemen akla o anlatıla anlatıla yalama olmuş; Arap’tan, Fars’tan geçme abartılı aşk öyküleri...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.yenicaggazetesi.com.tr/sevgilisinin-kagni-gicirtisini-taniyan-turk-kizlari-ve-hacieminoglu-43528yy.htm
Yeni Çağ » Cazim Gürbüz "Sevgilisinin kağnı gıcırtısını tanıyan Türk kızları ve Hacıeminoğlu…" Köşe Yazısı

Yeni Çağ - Cazim Gürbüz Son Köşe Yazıları