Resul Tosun dostumuzun “Cemaatler ve tarikatlar denetlenmeli!” (Star, 11 ve 12 Ağustos), başlıklı yazıları ses getirdi. “İslâmî hassasiyeti” olan bir …

Resul Tosun dostumuzun “Cemaatler ve tarikatlar denetlenmeli!” (Star, 11 ve 12 Ağustos), başlıklı yazıları ses getirdi. “İslâmî hassasiyeti” olan bir gazeteci-politikacının cemaatler ve tarikatlar için denetleme istemesi şaşırtıcıydı.

“Denetleme” (murakabe), aynı zamanda kanunî zemine de işarettir. Biri, tarikat şeyhiyim, cemaat lideriyim, diye posta oturmuş, etrafına adam toplamış. Denetlemekten bahsedebilir miyiz? Biraz düşünürsek tuhaf olduğunu anlarız. Bu toplanmaların nereye varacağı kestirilemez. Elbette “velî” sıfatını taşıdığını düşündü


Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/kokten-halledilebilir-mi-52910yy.htm
Yeni Çağ » Arslan Tekin "Kökten halledilebilir mi?" Köşe Yazısı

Yeni Çağ - Arslan Tekin Son Köşe Yazıları