İlk çağlarda insanlar dağlarda, ormanlarda yaşar, kanun ve nizam olmadığı için de “Büyük balık küçük balığı yer” misali güçlüler zayıfları …

İlk çağlarda insanlar dağlarda, ormanlarda yaşar, kanun ve nizam olmadığı için de “Büyük balık küçük balığı yer” misali güçlüler zayıfları ezerdi. Böyle durumlar “orman kanunu” tabiriyle ifade edilir ki “Kanunun değil, kuvvet ve zorbalığın hâkim olduğu düzen” demektir.

Başkalarını bir kenara bırakarak biz kendi tarihimize bakalım. Söz gelimi en eski destanlarımızdan biri olan “Oğuz Kağan Destanı“nı (M.Ö. II. asır) ele alalım.

Tip Tahlilleri” (İst. 1985) adlı eserinde Mehmet Kaplan’ın tafsilatlı olarak anlattığı üz...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/orman-kanunu-58089yy.htm
Yeni Çağ » Ahmet Sevgi "Orman kanunu" Köşe Yazısı

Yeni Çağ - Ahmet Sevgi Son Köşe Yazıları