Osmanlı tarihinde adları öne çıkan iki “İbrahim Paşa” vardır. Bunlardan biri Kânûnî Sultan Süleyman’ın (ö. 1566) veziri Pargalı maktul İbrahim …

Osmanlı tarihinde adları öne çıkan iki “İbrahim Paşa” vardır. Bunlardan biri Kânûnî Sultan Süleyman’ın (ö. 1566) veziri Pargalı maktul İbrahim Paşa’dır (1493-1536), diğeri de Sultan III. Ahmet’in (ö. 1736) sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa (1662-1730). Geride olumlu-olumsuz birçok iz bırakan bu iki zatın hayatları gibi ölümleri de maalesef benzerlik arz eder. Yani her ikisi de idam edilmiştir. Biz bu makalemizde Pargalı İbrahim Paşa’nın bir gazelini vererek Paşa’nın şimdiye kadar pek bilinmeyen şairlik cephesine işaret etmek istiyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı K....
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/pargali-maktul-ibrahim-pasanin-bir-gazeli-55833yy.htm
Yeni Çağ » Ahmet Sevgi "Pargalı Maktul İbrahim Paşa’nın bir gazeli" Köşe Yazısı

Yeni Çağ - Ahmet Sevgi Son Köşe Yazıları