Divan Edebiyatı dediğimiz Klâsik Türk Şiiri’nde sosyal hayat pek yoktur. Nâbî’nin (ö. 1712) ifadesiyle şairler “gül, bülbül, kaş, göz, bel, …

Divan Edebiyatı dediğimiz Klâsik Türk Şiiri’nde sosyal hayat pek yoktur. Nâbî’nin (ö. 1712) ifadesiyle şairler “gül, bülbül, kaş, göz, bel, zülüf, dudak” gibi güzellik unsurlarının dışına çıkamamışlardır:

“Baksan ekser sühan-ı şâir-i hâm//Zülf ü sünbül gül ü bülbül mey ü câm//Çıkamaz dâire-i dilberden.”

Nâbî elbette doğru söylüyor, lakin şu hakikati de teslim etmek gerekir ki eski şairlerimiz makam-mevki hırsı üzerine çok söz söylemişlerdir. Bunlardan birkaçını bugün sizlerle paylaşmak istiyorum.

Malum, millet olarak biz, yöneticilerde bilgiden zi...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/koltuk-sevdasi-58348yy.htm
Yeni Çağ » Ahmet Sevgi "Koltuk sevdası" Köşe Yazısı

Yeni Çağ - Ahmet Sevgi Son Köşe Yazıları