Yeni Türk Edebiyatının kurucularından biri olan Şinâsî (ö. 1871) “Durûb-ı Emsâl-i Osmânî” adlı eserinin girişinde atasözünü şöyle tarif eder:”Durûb-ı emsâl …

Yeni Türk Edebiyatının kurucularından biri olan Şinâsî (ö. 1871) “Durûb-ı Emsâl-i Osmânî” adlı eserinin girişinde atasözünü şöyle tarif eder:”Durûb-ı emsâl ki hikmetü’l-avamdır, lisanından sâdır olduğu bir milletin mâhiyet-i efkârına delâlet eder.” (Atasözü, halkın hikmetli sözleridir ki içinde vücut bulduğu milletin düşünce yapısını yansıtır.) Biz millet olarak devlet yöneticilerinde fikirden ziyade cesaret aradığımız için devlet idaresine dair pek fazla atasözümüz bulunmamaktadır. Kıyıda köşede konumuzla ilgili görebildiğimiz birkaç atasözünü sizlerle paylaşmak istiyo...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/atasozlerimizde-devlet-yonetimi-57318yy.htm
Yeni Çağ » Ahmet Sevgi "Atasözlerimizde devlet yönetimi" Köşe Yazısı

Yeni Çağ - Ahmet Sevgi Son Köşe Yazıları