Herkes kendi âleminde bir kumandan olduğundan, âlem-i asgarında cihad-ı ekber ile mükelleftir. Ve ahlâk-ı Ahmediye (aleyhissalâtü vesselâm) ile tahallûk ve …

Herkes kendi âleminde bir kumandan olduğundan, âlem-i asgarında cihad-ı ekber ile mükelleftir. Ve ahlâk-ı Ahmediye (aleyhissalâtü vesselâm) ile tahallûk ve sünnet-i Nebeviyeyi ihyâ ile muvazzaftır.

Dinî Ceride, No: 77

5 Mart 1325 (18 Mart 1909)

Yaşasın Şeriat-ı Ahmedî (asm)

Şeriat-ı garrâ, kelâm-ı ezelîden geldiğinden, ebede gidecektir. Nefs-i emmarenin istibdad-ı rezilesinden selâmetimiz, İslâmiyete istinad iledir; o hablü’l-metine temessük iledir. Ve haklı hürriyetten hakkıyla istifade etmek, ...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/kendi-kucuk-alemimizde-cihad-i-ekberle-mukellefiz_318258
Yeni Asya » Risale-i Nur'dan "Kendi Küçük âlemimizde Cihad-ı Ekberle Mükellefiz" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Risale-i Nur'dan Son Köşe Yazıları