Hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihya edip onunla mânevî hastalıklarımızı tedâvi etmeliyiz. Evet sıdk ve doğruluk İslâmiyetin hayat-ı …

Hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihya edip onunla mânevî hastalıklarımızı tedâvi etmeliyiz. Evet sıdk ve doğruluk İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir.

Üçüncü Kelime ki, bütün hayatımdaki tahkikatımla ve hayat-ı içtimaiyenin çalkamasıyla, hülâsa ve zübdesi bana kat’î bildirmiş ki: Sıdk, İslâmiyet’in üssü’l-esasıdır ve ulvî seciyelerinin rabıtasıdır ve hissiyat-ı ulviyesinin mizacıdır. Öyleyse, hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihya edip onunla ...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/dogrulugu-icimizde-ihya-etmeliyiz_318631
Yeni Asya » Risale-i Nur'dan "Doğruluğu İçimizde İhya Etmeliyiz" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Risale-i Nur'dan Son Köşe Yazıları