Muzaffer Bey: “Dokuzuncu Söz İkinci Nüktede geçen, “Kâinatın bütün kusuratından münezzeh ve muarra olduğunu” cümlesinde geçen kâinatın kusuratı nelerdir?” YERİNCEDİR …

Muzaffer Bey: “Dokuzuncu Söz İkinci Nüktede geçen, “Kâinatın bütün kusuratından münezzeh ve muarra olduğunu” cümlesinde geçen kâinatın kusuratı nelerdir?”

YERİNCEDİR OL ÖYLE  

Kâinatta her şey ya doğrudan, ya da dolaylı olarak hayırdır, hayrı netice verir. Kur’ân’ın ifadesiyle: “Allah her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır.” 1 

Bu âyetin tefsirinde Bediüzzaman diyor ki: “Her şeyde, hatta en çirkin görünen şeylerde, hakikî bir hüsün ciheti vardır. Evet, kâinattaki her şey, her hâdise, ya bizzat güzeldir, ona hüsn-ü bizzat denilir veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki, ona hüsn-ü bilgayr denilir.


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//suleyman-kosmene/rahman-in-yaratisinda-hicbir-kusur-gormezsin_502680
Yeni Asya » Süleyman Kösmene "Rahman’ın yaratışında hiçbir kusur görmezsin" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Süleyman Kösmene Son Köşe Yazıları