HAKÎM Allah sonsuz hikmet, emir, hüküm ve ilim sahibidir; kâinatta boş ve abes hiçbir şey yaratmamıştır. Bediüzzaman, Cenâb-ı Hakk’ın Hakîm …

HAKÎM

Allah sonsuz hikmet, emir, hüküm ve ilim sahibidir; kâinatta boş ve abes hiçbir şey yaratmamıştır. Bediüzzaman, Cenâb-ı Hakk’ın Hakîm isminin kâinatı kuşattığını, bütün kâinatın her biriminin büyük bir kitap mahiyeti taşıdığını, bu kitabın her harfinin yüzer kelime, her kelimesinin yüzer satır, her satırının yüzer bâb, her bâbının da binler küçük kitap hükmünde hâkimiyetini gösterdiğini kaydeder.

Böyle her şeye hâkim bir hikmetin, kendi rububiyetinin kanadına sığınanların ve iman ile itaat edenlerin ödüllendirilmesini istememesi ve ebedî olarak taltif etmemesi mümkün değildir. Sonsuz bir hayat i...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.yeniasya.com.tr//seyda-sultan-zengin/1-esma-1-ders_459578
Yeni Asya » Şeyda Sultan Zengin "1 Esma, 1 ders" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Şeyda Sultan Zengin Son Köşe Yazıları