[Bir suale mecburî cevabın tetimmesidir.] Aziz, Sıddık Kardeşlerim! Bu yaz mevsimi, gaflet zamanı ve derd-i maişet meşgalesi hengâmı ve şuhur-u …

[Bir suale mecburî cevabın tetimmesidir.]

Aziz, Sıddık Kardeşlerim! Bu yaz mevsimi, gaflet zamanı ve derd-i maişet meşgalesi hengâmı ve şuhur-u selâsenin çok sevaplı ibadet vakti ve zemin yüzündeki fırtınaların silâhla değil, diplomatlıkla çarpışmaları zamanı olduğu cihetle, gayet kuvvetli bir metanet ve vazife-i Nuriye-i kudsiyede bir sebat olmazsa, Risale-i Nur’un hizmeti zararına bir atalet, bir fütur ve tevakkuf başlar.

Aziz kardeşlerim! Siz kat’î biliniz ki, Risale-i Nur ve şakirdlerinin meşgul oldukları vazife, rûy-i zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Onun için, dünyevî merakaver meselelere bakıp, vazife-...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//risale-i-nur-dan/ruy-i-zemindeki-en-buyuk-meseleyle-mesguluz_523135
Yeni Asya » Risale-i Nur'dan "Rûy-i zemindeki en büyük meseleyle meşgulüz" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Risale-i Nur'dan Son Köşe Yazıları