[Eskişehir Mahkemesinde gizli kalmış ve resmen zabta geçmemiş ve müdafaatımda dahi yazılmamış bir eski hatırayı ve latif bir kıssa-i müdafaayı …

[Eskişehir Mahkemesinde gizli kalmış ve resmen zabta geçmemiş ve müdafaatımda dahi yazılmamış bir eski hatırayı ve latif bir kıssa-i müdafaayı beyan ediyorum.]

Orada benden sordular ki: Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?

Ben de dedim: Yaşlı mahkeme reisinden başka, daha siz dünyaya gelmeden, ben dindar bir cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki Tarihçe-i Hayat’ım ispat eder.

Hülâsası şudur ki: O zaman şimdiki gibi, hâlî bir türbe kubbesinde inzivada idim. Bana çorba geliyordu. Ben de tanelerini karıncalara veriyordum. Ekmeğimi onun suyu ile yerdim. Benden sordular, ben dedim:

“Bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. ...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//risale-i-nur-dan/cumhuriyet-ki-adalet-ve-mesverettir_505846
Yeni Asya » Risale-i Nur'dan "Cumhuriyet ki adalet ve meşverettir" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Risale-i Nur'dan Son Köşe Yazıları