İkinci Mesele: Ubudiyet, emr-i İlâhîye ve rıza-i İlâhîye bakar. Ubudiyetin dâîsi emr-i İlâhî ve neticesi rıza-i Hak’tır. Semeratı ve fevaidi …

İkinci Mesele: Ubudiyet, emr-i İlâhîye ve rıza-i İlâhîye bakar. Ubudiyetin dâîsi emr-i İlâhî ve neticesi rıza-i Hak’tır. Semeratı ve fevaidi uhreviyedir. Fakat ille-i gaiye olmamak, hem kasden istenilmemek şartıyla, dünyaya ait faydalar ve kendi kendine terettüb eden ve istenilmeyerek verilen semereler, ubudiyete münafi olmaz. Belki zayıflar için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faydalar ve menfaatler o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz’ü olsa, o ubudiyeti kısmen iptal eder. Belki o hâsiyetli virdi akim bırakır, netice vermez.

İşte bu sırrı anlamayanlar, meselâ yüz hâsiyeti ve faydas...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//risale-i-nur-dan/ibadetin-ruhu-ihlastir_505772
Yeni Asya » Risale-i Nur'dan "İbadetin ruhu ihlâstır" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Risale-i Nur'dan Son Köşe Yazıları