EHL-İ KİTAPTAN BİR HAREMİN OLSA, ELBETTE SEVECEKSİN! Sual: “Yahudî ve Nasarâ ile muhabbetten Kur’ân’da nehiy vardır: ‘Ey iman edenler! Yahudîleri …

EHL-İ KİTAPTAN BİR HAREMİN OLSA, ELBETTE SEVECEKSİN!

Sual: “Yahudî ve Nasarâ ile muhabbetten Kur’ân’da nehiy vardır: ‘Ey iman edenler! Yahudîleri ve Hıristiyanları dost edinmeyin.’ [Âyet Meali, Maide Sûresi: 51]. Bununla beraber nasıl ‘Dost olunuz!’ dersiniz?”

Cevap: Evvelâ: Delil, kat’iyyü’l-metin olduğu gibi, kat’iyyü’d-delâlet olmak gerektir. Hâlbuki tevil ve ihtimalin mecali vardır. Zira nehy-i Kur’ânî âmm değildir, mutlaktır. Mutlak ise, takyid olunabilir. Zaman bir büyük müfessirdir; kaydını izhar etse, itiraz olunmaz. Hem de, hüküm müştak üzerine olsa, me’haz-ı iştikakı illet-i hüküm gösterir. Dem...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//risale-i-nur-dan/yahudi-ve-hiristiyanlar-ile-dostluk_505671
Yeni Asya » Risale-i Nur'dan "Yahudi ve Hıristiyanlar ile dostluk" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Risale-i Nur'dan Son Köşe Yazıları