O harplerde çok ehemmiyetli Sahabeler, nasılsa iki tarafta bulunmuşlar. O fitneleri bahsetmekte o hakikî Sahabelere, Talha ve Zübeyir (ra) gibi …

O harplerde çok ehemmiyetli Sahabeler, nasılsa iki tarafta bulunmuşlar.

O fitneleri bahsetmekte o hakikî Sahabelere, Talha ve Zübeyir (ra) gibi Aşere-i Mübeşşereye dahi tarafgirane bir inkâr, bir itiraz kalbe gelir. Hata varsa da tevbe ihtimali kuvvetlidir. O eski zamana gidip lüzumsuz, zararlı, Şeriat emretmeden o ahvalleri tetkik etmekten ise, şimdi bu zamanda bilfiil İslâmiyete dehşetli darbeleri vuran, binler lânete, nefrete müstehak olanlara ehemmiyet vermemek gibi bir halet, mü’min ve müdakkik bir zatın vazife-i kudsiyesine muvafık gelemez. […]

Risale-i Nur’un İhlâs Lem’alarında denildiği gibi, şimdi ehl-i iman, değil Müslüman


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//risale-i-nur-dan/fitne-kapilarini-kapamak-seriatin-guzelliklerindendir_502743
Yeni Asya » Risale-i Nur'dan "Fitne kapılarını kapamak, Şeriatın güzelliklerindendir" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Risale-i Nur'dan Son Köşe Yazıları