Aziz, Muhterem Kardeşim! Evvelâ zatınızın bir risale kadar câmi’ ve uzun ve müdakkikane hararetli mektubunuzu kemal-i merakla okudum. Peşin olarak …

Aziz, Muhterem Kardeşim!

Evvelâ zatınızın bir risale kadar câmi’ ve uzun ve müdakkikane hararetli mektubunuzu kemal-i merakla okudum. Peşin olarak size bunu beyan ediyorum ki Risale-i Nur’un üstadı ve Risale-i Nur’a Celcelûtiye kasidesinde rumuzlu işaretiyle pek çok alâkadarlık gösteren ve benim hakaik-ı imaniyede hususî üstadım, İmam-ı Ali’dir (ra). 

Ve “De ki: Vazifem karşılığında sizden bir ücret istemiyorum; sizden istediğim, ancak akrabaya sevgi ve Ehl-i Beyt’ime muhabbettir.” (Şûrâ Sûresi: 23.) âyetinin nassıyla, Âl-i Beyt’in muhabbeti, Risale-i Nur’da ve mesleğimizde bir esastır ve Vehhabîlik damarı, hiçbir c


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//risale-i-nur-dan/al-i-beyt-muhabbeti-meslegimizde-bir-esastir_502673
Yeni Asya » Risale-i Nur'dan "Âl-i Beyt muhabbeti, mesleğimizde bir esastır" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Risale-i Nur'dan Son Köşe Yazıları