O sersem döndü dedi: “Haydi, padişah var; fakat benim cüz’î istifadem ona ne zarar verebilir? Hazinesinden ne noksan eder? Hem …

O sersem döndü dedi:

“Haydi, padişah var; fakat benim cüz’î istifadem ona ne zarar verebilir? Hazinesinden ne noksan eder? Hem burada hapis mapis yoktur, ceza görünmüyor.”

Arkadaşı ona cevaben dedi: 

“Yahu, şu görünen memleket bir manevra meydanıdır. Hem sanayi-i garîbe-i sultaniyenin meşheridir. Hem muvakkat, temelsiz misafirhaneleridir. Görmüyor musun ki, her gün bir kafile gelir, biri gider, kaybolur; daima dolar, boşanır. Bir zaman sonra şu memleket tebdil edilecek; bu ahali başka ve daimî bir memlekete nakledilecek. Orada, herkes hizmetine mukabil ya ceza, ya mükâfat görecek” dedi.

Yine o hain, sersem, temerrüd edip...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//risale-i-nur-dan/bir-mahkeme-i-kubra-var_544376
Yeni Asya » Risale-i Nur'dan "Bir Mahkeme-i Kübra var!" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Risale-i Nur'dan Son Köşe Yazıları