Lâtif ve manidar ve beşaretli iki hâdiseyi beyan ediyorum: • Birincisi: Me’yusâne bir hatıradan müjdeli bir ihtar. Bugünlerde hatırıma geldi …

Lâtif ve manidar ve beşaretli iki hâdiseyi beyan ediyorum:

• Birincisi: Me’yusâne bir hatıradan müjdeli bir ihtar.

Bugünlerde hatırıma geldi ki hayat-ı içtimaiyeye giren hangi şeye temas etse, ekseriyetle günahlara maruz kalıyor. Her cihette günahlar serbestçe insanı sarıyorlar. “Bu kadar günahlara karşı insanın hususî ibadeti ve takvası nasıl mukabele edebilir?” diye me’yusâne düşündüm.

Hayat-ı içtimaiyedeki Risale-i Nur Talebelerinin vaziyetlerini tahattur ettim. Risale-i Nur Şakirdleri hakkında necatlarına ve ehl-i saadet olduklarına dair kuvvetli işaret-i Kur’âniyeyi ve beşaret-i Aleviyeyi ve Gavsiyeyi düşünd...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//risale-i-nur-dan/takvada-ihlasta-sadakatte-calismak-gerektir_504697
Yeni Asya » Risale-i Nur'dan "Takvada, ihlâsta, sadâkatte çalışmak gerektir" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Risale-i Nur'dan Son Köşe Yazıları