[EHEMMİYETLİDİR] [Risale-i Nur Talebelerinden bir kısım kardeşlerimin, benim haddimin çok fevkinde hüsn-ü zanlarını ve ifratlarını ta’dil etmek için ihtar edilen …

[EHEMMİYETLİDİR]

[Risale-i Nur Talebelerinden bir kısım kardeşlerimin, benim haddimin çok fevkinde hüsn-ü zanlarını ve ifratlarını ta’dil etmek için ihtar edilen bir muhaveredir.]

Bundan kırk elli sene evvel büyük kardeşim Molla Abdullah (rahmetullahi aleyh) ile bir muhaveremi hikâye ediyorum:

O merhum kardeşim, evliya-i azîmeden olan Hazret-i Ziyâ­eddin’in (ks) has müridi idi. 

Ehl-i tarikatçe mürşidinin hakkında müfritâne muhabbet ve hüsn-ü zan etse makbul gördükleri için o merhum kardeşim dedi ki:

“Hazret-i Ziyaeddin bütün ulûmu biliyor. Kâinatta, kutb-u a’zam gibi her şeye ıttılâı var.” Beni, o...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//risale-i-nur-dan/sahsi-makamlara-degil-vazifeye-hizmete-bakmalisiniz_504621
Yeni Asya » Risale-i Nur'dan "Şahsî makamlara değil; vazifeye, hizmete bakmalısınız" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Risale-i Nur'dan Son Köşe Yazıları