İ’lem Eyyühe’l-Aziz! Şeytanın ilkà etmekte olduğu vesveselerden biri: “Yahu şu koyun ve inek, eğer Kadîr ve Alîm-i Ezelî’nin nakşı, mülkü …

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Şeytanın ilkà etmekte olduğu vesveselerden biri:

“Yahu şu koyun ve inek, eğer Kadîr ve Alîm-i Ezelî’nin nakşı, mülkü olmuş olsa idi, bu kadar miskin, bîçare olmazlardı. Eğer bâtınlarında, içlerinde Alîm, Kadîr, Mürîd bir Sâni’in kalemi çalışmış olsaydı, bu kadar cahil, yetim, miskin olmazlardı” diyen ve cinnî şeytanlara üstad olan, ey şeytan-ı insî! Cenab-ı Hak, her şeye lâyığını veriyor ve maslahata göre veriyor. Eğer atâsı, in’amı bu kaideden hariç olsa idi, senin eşeğinin kulağı senden ve senin üstadlarından daha akıllı, daha âlim olması lâzımdı. Ve senin parmağın iç...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//risale-i-nur-dan/cenab-i-hak-her-seye-layigini-veriyor_506426
Yeni Asya » Risale-i Nur'dan "Cenab-ı Hak, her şeye lâyığını veriyor" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Risale-i Nur'dan Son Köşe Yazıları