[Hidayet-i Kur’âniyenin şuaından ZERRE] İ’lem Eyyühe’l-Aziz! Cenab-ı Hakk’a nâzır ve O’na vâsıl olan yollar, kapılar âlemin tabakaları, sayfaları, mürekkebatı nisbetinde bir …

[Hidayet-i Kur’âniyenin şuaından ZERRE]

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Cenab-ı Hakk’a nâzır ve O’na vâsıl olan yollar, kapılar âlemin tabakaları, sayfaları, mürekkebatı nisbetinde bir yekûn teşkil etmektedir. Âdi bir yol kapandığı zaman, bütün yolların kapanmış olduğunu tevehhüm etmek, cehaletin en büyük bir şahididir. Bu adamın meseli, gayet büyük askerî bir karargâhı hâvî büyük bir şehirde, karargâhın bayrağını görmediğinden, sultanın ve askeriyeye ait bütün şeylerin inkârına veya teviline başlayan adamın meseli gibidir.

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Her şeyin bâtını zâhirinden daha âlî, daha kâ...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//risale-i-nur-dan/cenab-i-hakk-a-vasil-olan-yollar-coktur_506372
Yeni Asya » Risale-i Nur'dan "Cenab-ı Hakk’a vâsıl olan yollar çoktur" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Risale-i Nur'dan Son Köşe Yazıları